I ForvaltningSenteret er vi bevisste på at vi gjennom vår virksomhet og aktivitet innvirker på ytre miljø og klimaendringer.

Vi anser bedriftens aktive miljøarbeid som et bidrag for et bedre og mer bærekraftig miljø rundt oss. I 2018 valgte vi å formalisere dette arbeidet ved å sertifisere vår virksomhet i ordningen miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem og et godt verktøy til å følge opp og jobbe kontinuerlig med å redusere virksomhetens miljøpåvirkninger.

Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Les mer på www.miljøfyrtårn.no

Les vår klima- og miljørapport.

Har du innspill i forbindelse med vårt miljøarbeid kom gjerne med tilbakemeldinger.

Vår miljøpolicy:

«Vi skal drive vår virksomhet i samsvar med lover, forskrifter, og andre myndighetspålagt og selvpålagte krav.

Vi skal arbeide målrettet med å ta hensyn til det ytre miljø og kontinuerlig arbeide med forbedringer av virksomheten.

Gjennom våre tjenester skal vi anvende produkter og materialer som er skånsomme mot miljøet og er gjenvinnbare i størst mulig grad».