Andre tjenester

Digitalisering

ForvaltningSenteret har lang erfaring innen digitalisering. Vi tar på oss skanningsoppdrag på dokumenter og kart i storformat (opp til A0).

Seismikk

ForvaltningSenteret tilbyr petroleumsindustrien i Norge et bredt spekter av tjenester rundt geologiske og geofysiske data. Tjenestene i forbindelse med seismiske data baseres på over 20 års erfaring av teknologisk utvikling som inkluderer spesialsoftware for demultiplexing, editering og kopiering av seismiske data.

Arkivtjenester av seismiske data

I større grad enn tidligere vil nå store mengder av seismiske data være komprimert på færre kassetter og disker. Dette fører til at verdifulle data ofte blir værende på kontorer, eller stuet bort i kjellere og lignende.

Vi tilbyr arkivering av alle typer av seismiske data i godkjente lokaler. Disse lokalene tilfredstiller i dag de krav som er satt for lagring av slike type data. Dette gjelder kontroll for temperatur, fuktighet, adgangskontroll og alarmsystemer. Pr. i dag er det flere selskaper som har benyttet seg av denne løsningen.

Backuprotasjon

ForvaltningSenteret leverer tjenester til bedrifter for sikker oppbevaring av backupmedier. Mange bedrifter tar i dag oppgavene med backup meget seriøst og sikrer bedriftenes data på en god møte. Men  langt i fra alle tenker på plasseringen av disse verdifulle eiendelene. Brann, tyveri og vannskade er trusler som ofte er brukt mot bedriftens datasystemer. Nytten av backup vil da bli vesentlig redusert med backupmediene plassert på samme lokasjon som datasystemene. ForvaltningSenteret har etterhvert fått lang erfaring innen disse tjenestene. Vi tilbyr en sikker lagring etter kundens behov, alt fra opphenting og avlevering av medier til lagring på en forskriftmessig måte.

Vektorisering av tegninger

Vektorisering er en prosess som gjør et rasterbilde om til vektorgrafikk. Vektorisert grafikk bruker ikke piksler, men er en sammenhengende struktur som kan bl.a. forstørres ut i det uendelige uten tap av kvalitet.
Ferdig vektorisert tegning kontrolleres av en AutoCad operatør før den sendes tilbake til deg for videre bruk. Spør oss om pris på ditt prosjekt!