Andre tjenester

Digitalisering

ForvaltningSenteret har lang erfaring innen digitalisering. Vi tar på oss skanningsoppdrag på dokumenter og kart i storformat (opp til A0).

Backuprotasjon

ForvaltningSenteret leverer tjenester til bedrifter for sikker oppbevaring av backupmedier. Mange bedrifter tar i dag oppgavene med backup meget seriøst og sikrer bedriftenes data på en god møte. Men  langt i fra alle tenker på plasseringen av disse verdifulle eiendelene. Brann, tyveri og vannskade er trusler som ofte er brukt mot bedriftens datasystemer. Nytten av backup vil da bli vesentlig redusert med backupmediene plassert på samme lokasjon som datasystemene. ForvaltningSenteret har etterhvert fått lang erfaring innen disse tjenestene. Vi tilbyr en sikker lagring etter kundens behov, alt fra opphenting og avlevering av medier til lagring på en forskriftmessig måte.