Depot

Depotlokalene til ForvaltningSenteret har en arkivrigg med lange oversiktlige reoler, med en total kapasitet på 27 000 hyllemeter.

Etter ferdig ordningsprosjekt hos oss, tilbyr vi lagring i sikkert depot frem til dine arkiver eventuelt skal avleveres til arkivverket.