Depottjenester

ForvaltningSenteret har siden oppstart som offentlig depotleverandør i 2011, utviklet seg til å bli en totalleverandør innen depottjenester.

Med våre erfaringer og faglige tilknytninger er vi en prisgunstig aktør i markedet, som til enhver tid følger kravene til gjeldende lover og forskrifter.