Kartlegging

En kommune har mange enheter og det kan være en krevende jobb for kommunen å skaffe seg oversikt over alle arkivdelene.

Ønsker du ordne og avlevere arkiver?

Kartlegging er første steg for å få kontroll på omfang og kostnad.