Ordning

Arkiv som ikke lenger er i bruk for administrative formål, og arkiv etter nedlagte organ skal avleveres til arkivdepot.

Arkivforskriften har krav om at eldre og avslutta arkiv skal være ordnet, pakket, etikettert og listeført etter bestemte normer.