Elektronisk depot

Dine elektroniske arkiver skal også sikres og bevares for ettertiden og det er arkiveier sitt ansvar å foreta uttrekk.

Vi vil bistå med råd og anbefalinger og vil være en samarbeidspartner til et ferdig uttrekk foreligger klart til vårt depot.