Arkivtjenester til private og offentlige kunder

ForvaltningSenteret leverer arkivtjenester til private og offentlige kunder. Vi tilbyr komplette løsninger tilpasset hver enkelt kunde

Vi tilbyr depotavtale for din kommune

Administrasjon av dokumentarkiver i eget hus kan være en utfordring. Vi sikrer at arkivene dine driftes i tråd med offentlige krav

Ordning av arkiv – Gratis og uforpliktende overslag

Har du behov for et ordningsprosjekt i dine arkiver? Vi kan gi deg et uforpliktende kostnadsoverslag